انواع بازی های زامبی ها

بازی های زامبی های وحشتناک

در بازی‌های زامبی از مدل IO وحشتناک برای دفاع از جان خود مبارزه کنید. تمام زامبی ها را تیراندازی کنید ضربه بزنید و از بین ببرید قبل از اینکه آنها موفق به تسلط در دنیا شوند. زمانی که شب میشود زامبی ها بالا میآیند و اکشن شروع می‌شود

بازی های دیگر که به شما علاقه دارند

Close Menu